AGENDA

 

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

De komende maanden diverse excursies – zie excursies.

De komende maanden zijn weer lezingen gepland!

Dinsdag 15 januari 2019 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Zondagen in februari 2019 rondleidingen eendenkooi –  zie vogelrustgebieden.

Zondag 7 april 2019 open dag vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

De cursus vogelherkenning wordt weer in het voorjaar 2019 gehouden.

 

 

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018