AGENDA

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

De komende maanden diverse excursies – zie excursies.

De cursus vogelherkenning zal ook in het najaar worden gegeven en zal vooral gaan over VOGELTREK.

De komende maanden zijn weer interessante lezingen gepland!

Zondag 1 oktober 2017 open dag vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Zondag 15 oktober 2017 – deadline voor artikelen kwartaaluitgave De Wulp

Zondag 10 februari 2018 rondleiding eendenkooi –  zie vogelrustgebieden.