AGENDA

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

De komende maanden diverse excursies – zie excursies.

De cursus vogelherkenning zal ook in het voorjaar worden gegeven.

De komende maanden zijn weer interessante lezingen gepland!

Zondag 7 januari 2018 open dag vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Maandag 15 januari 2018 – deadline voor artikelen kwartaaluitgave De Wulp

Zondag 11 en 25 februari 2018 rondleiding eendenkooi –  zie vogelrustgebieden.