De Haagse Vogelbescherming al meer dan 90 jaar actief

 

De Haagse Vogelbescherming (HVB) stelt zich tot doel de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Nootdorp, Wateringen en Monster. De vereniging bestaat uit vrijwilligers en is al in 1925 opgericht.
.
Algemene informatieinfo@haagsevogels.nl
Vogelopvang De Wulpinfo@vogelopvangdewulp.nl
Excursie-fotoverslagenwww.devogelaars.blogspot.nl

                   U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!

* * *  NIEUW * * *

VIERENTACHTIG VOGELS OP EEN RIJ

 

 

RINGEN OOIEVAARS:
Ooievaars (onder Veldwerk)
(ringen in juni 2018
Kasteel Oud-Wassenaar en manege Berestein)

* * * NIEUW * * *INVENTARISATIERAPPORT 2017
(telgegevens van o.a. vogelrustgebieden)
Verslag Haagse Bos

 

Arjan Dwarshuis spotte 6580 soorten in één jaar!

Van de circa 10.000 vogelsoorten op aarde, heeft ons lid Arjan Dwarshuis er maar liefst 6580 binnen het jaar 2016 gezien. Het bestuur van de HVB wenst hem van harte geluk met het verbreken van het record van de Amerikaan Noah Strycker. Maar Arjan is nog niet uitgereisd, momenteel is hij in de VS en het aantal loopt per dag verder op.

In november verbrak hij in Costa Rica het record

Met zijn spectaculaire en geslaagde recordpoging wil Arjan de aandacht vestigen op het uitsterven van soorten. Wie Arjan op de voet wil volgen kan terecht op de site van Dutch Birding https://www.dutchbirding.nl/arjansbiggestyear waar hij verslag doet van zijn reis. Wie 6580 een bijna niet te geloven aantal vindt, verwijzen we naar de nauwkeurig bijgehouden lijst met waarnemingen en foto’s op http://world.observation.org/arjan.php waar de teller op 9 december 2016 stond op 5680 soorten.