Vogelasiel

Het vogelasiel "De Wulp" is voor vele Hagenaars onze meest bekende activiteit. U vindt het asiel aan de Heliotrooplaan 15, in het park Meer en Bos. Het telefoonnummer is 070 323 15 68. Wij zijn dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Van 1 april tot 1 oktober zijn wij ook 's avonds geopend van 19.00 tot 21.00 uur.

Open dagen
Eens in het kwartaal op de eerste zondag van de maanden januari, april, juli en oktober is er een open middag van 13.00 tot 16.00 uur. Er zijn dan rondleidingen en er wordt u van alles verteld over de op dat moment aanwezige vogels.

Het vogelasiel verzorgt alleen in het wild levende vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Dit kan van alles zijn: denk aan het verkeer, katten en honden, visdraad en haak, ramen, vergif en mishandeling. Omdat het asiel tevens een kustasiel is, krijgen wij ieder jaar opnieuw tientallen olieslachtoffers.

Jaarlijks worden er zo’n 7.000 vogels opgevangen waarvoor 2 professionele vogelverzorgers en 60 vrijwilligers bij toerbeurt worden ingezet. Zij verzorgen alle vogels, van het kleine winterkoninkje tot de imposante knobbelzwaan. Ook gevonden vleermuizen, eekhoorns en andere in het wild levende dieren kunnen bij ons (tijdelijk) terecht.

Buiten de openingstijden van de Stichting Egelopvang Den Haag e.o. vangt het asiel ook de egels op.

Het vogelasiel is financieel afhankelijk van donaties en giften. U kunt donateur worden door een bedrag over te maken op IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75  t.n.v. Vogelasiel de Wulp. Het komt de vogels allemaal ten goede. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar vogelasieldewulp@gmail.com of tijdens kantooruren bellen naar 070 323 1568

Neem een kijkje op de website: www.vogelasieldewulp.nl

Haagse Vogelbescherming