Excursies

informatie en voorwaarden  (kader)

 

 Zondag 21 oktober 2018 Het Groene Strand – Oostvoorne

Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)

Het duingebied van Oostvoorne is zeer gevarieerd en kent vele biotopen voor vogels. Aan het Oostvoornse Meer ligt het groene strand met een verruigde oever, waar zich veel watervogels ophouden en waar soms roofvogels te zien zijn. In de duinen vinden we zowel loofbossen als meren en moerasgebiedjes, waardoor een rijke vogelpopulatie veerwacht mag worden. De trektijd is in volle gang en afhankelijk van het weer maken we kans op groepen trekvogels.

 Leiding: Renée Lankhorst (06 3368 2974) en André Kommer (06 4115 3365)

Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Tijdstip: 8.30 uur

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer

Zaterdag 27 oktober 2018 De Wilck/Spookverlaat en Zegerplas

Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

Langs de Burmadeweg te Hazerswoude staat een vogelkijkscherm met uitzicht over De Wilck, een open veenweidegebied met vochtige graslanden. In de winter foerageren er smienten en kleine zwanen. Langs de Vierheemskinderenweg staat een scherm dat hopelijk mooie waarnemingen mogelijk maakt. Het gebied is verder niet toegankelijk. Het Spookverlaat is een aangrenzend gebied waar we de vogelkijkhut bezoeken. Indien mogelijk wordt hier een wandeling gemaakt. NB het kan drassig zijn! Vervolgens rijden we na een horeca-tussenstop, naar de Zegerplas bij Alphen a/d Rijn. Dit is een voormalige zandwinplas waar we omheen gaan lopen (4,5 km.).

Leiding: Ton Haase (06-12721879)

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Tijdstip: 8.30 uur

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer

Zaterdag 10 november 2018

Ackerdijkse Plassen – Delft

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer **/***(zie kader)

We maken deze ochtend een wandeling door het pittoreske Midden-Delfland. De wandeling loopt langs boerderijtjes en molens. In deze tijd van het jaar arriveren de eerste wintergasten zoals smient en pijlstaart.

Leiding: Muriel Kommer (06 5153 9821)

Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Tijdstip: 08.30 uur

Opgave: bij het contactadres

Kosten: vervoer

Zaterdag 17 november 2018 Landgoed Clingendael – Den Haag

Ochtendexcursie *(zie kader)

Clingendael is een ‘oud’ park met een rijke vogelstand. Vooral de bosvogels zijn goed vertegenwoordigd in dit landgoed. Denk daarbij aan de grote bonte specht, groene specht, boomkruiper en boomklever, verschillende mezensoorten en de merel en de zanglijster. Wellicht treffen we ook onverwachte doortrekkers of watervogels aan. Landschappelijk is het park interessant door zijn landhuis en de structuur van de tuin en het park, de dijken, het sterrenbos, de Japanse tuin en de boerderij met slangenmuur en de boomgaard.

Leiding: Henk Wardenaar (06 4467 0470) en André Kommer (06 4115 3365)

Verzamelpunt: toegangshek Clingendael aan de Wassenaarseweg

Tijdstip: 08.30 uur

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: geen

Zaterdag 24 november 2018 Sovon-dag in de Reehorst, Ede

Dit is geen evenement of excursie van de Haagse Vogelbescherming.

Kijk voor meer informatie op www.sovon.nl

 

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.