Excursies

informatie en voorwaarden  (kader)

 

Zaterdag 24 februari 2018

Zoetermeer Buytenpark

Ochtendexcursie  met eigen vervoer* (zie kader)

Op de grens van Zoetermeer met de polders van Stompwijk ligt het recreatiegebied Buytenpark. Naast een parkgedeelte bevat dit een plas-dras overgangsgebied naar het naastgelegen weidegebied. Afhankelijk van het weer gaan we in het open gebied op zoek naar overwinterende en vroeg arriverende weidevogels of wij gaan verder het park in op zoek naar in de winter en vroege voorjaar zingende vogels. In deze tijd van het jaar zijn dat er nog niet zo veel. Dus geschikt voor wie nog niet zoveel ervaring heeft met vogelzang. Of om er weer in te komen voordat straks het voorjaar losbarst.

Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541)

Tijdstip: 08.30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: eigen vervoer

 

 

Zaterdag 3 maart 2018

Tholen en St. Philipsland

Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

We maken per auto een rondje over de dijken van St. Philipsland. Bij de leukste vogelplekken stappen we uit voor een wandeling. We bezoeken o.a. de Rumoirtschorren Sluis, Krabbenkreek en de Bruintjessloot. Daarna rijden we naar Tholen waar we de leukste vogelspots gaan bezoeken.

Leiding: André Kommer (M 06 411 53 365)

Tijdstip: 08.00 uur (Let op: dus niet om 08.30 uur zoals gebruikelijk)

Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: vervoer

 

Zaterdag 17 maart 2018

Klein Profijt, Rhoonse Grienden en de Sophiapolder

Dagexcursie met eigen vervoer  ***(zie kader)

In Klein Profijt zal een wandeling worden gemaakt en we bezoeken één van de Rhoonse grienden. We maken kans op soorten zoals gekraagde roodstaart, matkop en buidelmees die hier vaak aanwezig zijn. Tevens gaan we op bezoek in de Sophiapolder voor de steltlopers en watervogels.

Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Tijdstip: 08:30 uur

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: Vervoer

 

Zaterdag 24 maart 2018 Berkenwoudse Driehoek, Plagroute wandelexcursie

Lange ochtendexcursie **/*** (zie kader)

We maken een wandeling op veelal onverhard pad in een gevarieerd landschap van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap met o.a. grasland, riet, bosjes en plasdrasgebied. Het gebied is niet al te open en dus minder geschikt voor weidevogels. Wel kunnen we steltlopers aantreffen en allerlei riet- en zangvogels. Havik en bosuil broeden hier ook. Na afloop drinken we ergens koffie.

Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: vervoer

 

Westduinpark: vier vroege ochtendwandelingen op alle donderdagen in april

Wanneer: 5, 12, 19 en 26 april 2018. 

In april zal Ton Haase op de donderdag weer de gebruikelijke vroege vogelwandelingen in het Westduinpark verzorgen. De bedoeling hiervan is dat (beginnende) vogelaars kennis maken met de broedvogels van het duingebied en hun zang. Elke week wordt dezelfde route gelopen en zullen er nieuwe vogels en geluiden bijkomen. Er zullen meerdere vogelkenners aanwezig zijn waardoor ook de deelnemers uit de groep achterin niets hoeven te missen. Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen kan mee. Honden zijn niet toegestaan.

Verzamelpunt: ingang Westduinpark op de hoek van de Laan van Poot-Fuutlaan te Den Haag.

Tijdstip: van 06:30 uur tot 08:00 uur.

 

Zaterdag 7 april 2018 Tiengemeten

Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

Wij verplaatsen ons fietsend en wandelend over het ruige natuureiland, waarbij bezoeken

aan de deelgebieden Wildernis, Weelde en Weemoed niet zullen ontbreken. Uiteraard

horen wij vanuit het riet de eerste blauwborst, kleine karekiet en rietzanger.

Tijdens deze excursie wordt ruim aandacht besteed aan het leren herkennen van de vogels

aan de hand  van de zang. We gaan op zoek naar de blauwborst en wie weet krijgen we ook de zeearend in de kijker.

Leiding: André Kommer (06 4115 3365)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: deelname vooraf opgeven bij het contactadres.

Kosten: Vervoer, overtocht veerpont heen en terug € 6,00. Leden € 4,00 op vertoon van

de ledenpas van Natuurmonumenten. Fietsverhuur: leden van Natuurmonumenten € 5,50. Niet-leden € 7,50. Borg € 5,00 per fiets, alleen contant te betalen.

 

Zaterdag 21 april 2018 Kampina

Dagexcursie met eigen vervoer **/*** (zie kader)

We gaan twee flinke wandelingen maken: ’s ochtends door het beekdal van de Beerze, het natte deel van de Kampina waar we op zoek gaan naar onder andere blauwborst, roodborsttapuit, kuifmees, koekoek, fitis, boomklever, boomkruiper, boomleeuwerik, goudhaantje , fluiter, verschillende soorten spechten. ’s Middags bezoeken we de hogere heidedelen van de Kampina met de huisvennen, houtwallen, stuifzand en naaldbos. Hier maken we kans op zwarte mees, gekraagde roodstaart, boomvalk, lepelaar, kneu, matkop, rietgors, boompieper, dodaars, verschillende steltlopers.

Leiding: Chris Snik (06 3861 6271)

Tijdstip: 08:00 uur (let op: dus niet zoals gebruikelijk 08:30 uur!)

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: vervoer

 

Zaterdag 28 april 2018 Quackjeswater (Voorne) , Stellendam en Kwade Hoek (Goeree)

Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)

We maken korte bezoeken aan Quackjeswater en Stellendam,  eerst naar het duinmeer voor de

lepelaars, daarna Stellendam voor de zeevogels.

Na de koffiepauze maken een flinke wandeling in de Kwade Hoek voor de duinvogels.

Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij contactadres

Kosten:  vervoer

 

Zondag 6 mei 2018 Meijendel, nachtegalenexcursie

Vroege ochtendexcursie ** (zie kader)

We maken vanaf boerderij Meijendel een wandeling van 6 kilometer, ook richting zeereep, voor een zo gevarieerd mogelijk vogel(geluiden) festival. We gaan niet speciaal op zoek naar de nachtegaal omdat deze, als het goed is, zich overal in het gebied laat horen.

Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)

Tijdstip: stipt om 07:00 uur (let op, dus niet zoals gebruikelijk 08:30 uur!)

Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Tapuit

Opgave: deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: geen

 

Zondag 13 mei 2017, Achterbos

Ochtendexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
Het Achterbos is misschien niet zo bekend. Maar het is een prachtig wild en ruig bos met slootjes, een drassige bodem en veel omgevallen bomen in de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder. Dit bos wordt omringd door weilanden. Daardoor zouden we veel verschillende vogels kunnen gaan zien en horen. In het bos horen we de winterkoning, tjiftjaf, zwartkop en nog veel meer. In de weilanden zien we  waarschijnlijk wel een aantal weidevogels. Met een beetje geluk worden we misschien nog wel getrakteerd op een mooie verschijning in het bos; de appelvink.
Tip: Het Achterbos word ook wel het Laarzenpad genoemd. Dat is niet voor niets. Het is altijd een beetje drassig. Dat komt door het trilveen. Daarom raad ik aan om laarzen aan te trekken, of hoge waterdichte schoenen.
En omdat het altijd vochtig is in het bos, kunnen er ook veel muggen zitten. Trek dus een broek aan met lange pijpen en een shirt met lange mouwen en smeer u in met anti-muggen spray.
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778 )

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: eigen vervoer

 

Zaterdag 19 mei 2018 Vaarexcursie Nieuwkoop en Ruygeborg

Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

De vaarexcursie, van 9 tot 13 uur, begint vanuit het plaatsje Noorden op een steenworp afstand van Nieuwkoop. Met fluisterboten varen we door smalle kreken.

Maximaal 7 personen per boot. We hopen de purperreiger te zien en veel moerasvogels. Er

zijn speciale broedvlotjes voor de zwarte sterns gemaakt. Wellicht zien we de lepelaar en ook

de visarend of bruine kiekendief. In de middag maken we een korte wandeling door Ruygeborg, Nieuwkoop.

Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541) en Nicolette Rab (06 1843 6925)

Tijdstip: 08:00 uur (let op, dus niet zoals gebruikelijk 08.30 uur!)

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: deelname vooraf opgeven bij het contactadres.

Kosten: Vervoer. Boothuur € 13,00 pp, uiterlijk 1 april, liefst bij aanmelding, over te maken op onze rekening NL57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse Vogelbescherming, Afd. Excursies, Den Haag o.v.v. ‘Vaarexcursie Nieuwkoop’.

 

Zaterdag 2 juni 2018 Langeveld en De Blink
Dagexcursie met eigen vervoer ***

Een wandeling van circa 8-10 kilometer door de gebieden Langeveld en De Blink van het Zuid-Hollands Landschap en het zuidelijkste deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tijdens deze wandeling doorkruisen we verschillende duinlandschappen met een gevarieerd aanbod aan vogelsoorten. Langeveld is een gereconstrueerd duinbeek gebied met paddenpoelen, veldjes en opgaand bos. De Amsterdamse Waterleidingduinen en De Blink zijn open duinlandschappen. Ook de zeereep en mogelijk het strand komen aan bod. Halverwege zal een koffie-/lunchstop gehouden worden.

Voor de Amsterdamse Waterleidingduinen is een toegangskaart nodig. Het deel dat is opgenomen in deze route, is voor beschermers van het Zuid-Hollands Landschap (neem dan wel je lidmaatschapspas mee) zonder AWD-toegangskaart toegankelijk.

Leiding: Michèl Gieskens (M 06 2322 7541)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres
Kosten: Vervoer en indien van toepassing € 1,50 voor een AWD-dagkaart

 

Zaterdag 9 juni 2018 Staelduinse Bos en de Pier van Hoek van Holland

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer. **(zie kader)

Vanwege slecht werd deze excursie op 10 december afgelast. We hopen nu op beter weer met veel vogels. We starten de ochtend met een kort bezoek aan de Banken bij ’s-Gravenzande. Vervolgens maken we een wandeling door het Staelduinse Bos. Hier verwachten we allerlei loofzangertjes en wie weet zien we een bijzondere soort. We sluiten de excursie af op de Pier van Hoek van Holland. Kortom een gevarieerde excursie in verschillende biotopen.

Leiding:  Muriel Kommer (06 5153 9821)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: eigen vervoer

 

 

 

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.