Excursies

 

Zaterdag 22 juli 2017 Quackjeswater, Stellendam en Kwade Hoek (Goeree)

Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

We bezoeken verschillende gebieden: het Quackjeswater is een duinmeer met veel vogels, in Stellendam zien we zeevogels en de Kwade Hoek (Goeree) herbergt duinvogels.

Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: vervoer

 

Zaterdag 5 augustus 2017 Park Cronesteyn en De Wilck

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

Het park Cronesteijn oostelijk van Leiden kent een reigerkolonie en er zijn veel park- en bosvogels. Het gebied De Wilck is een weidevogelgebied met plas-dras gebieden: steltlopers en weidevogels.

Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: vervoer

 

Zaterdag 26 augustus 2017 Hellegatsplaten en oostkant Flakkee

Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

Het Hellegatsplein is een waterrijk gebied met een aantal kijkhutten waar we watervogels kunnen zien. Aan de oostkant van Goeree liggen de Hellegatsplaten en de Krammerse slikken. We maken kans om in het begin van de vogeltrek lepelaars en steltlopers te zien en misschien een slechtvalk of een visarend.

Leiding: Henk Wardenaar (M 06 4467 0470)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het contactadres

Kosten: vervoer

 

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.