Lezingen

Van september t/m maart wordt elke maand een boeiende lezing gehouden over vogels en hun leefgebieden zowel in Nederland als in het buitenland.
De lezingen worden gehouden in ‘Het Benoordenhuis’, Bisschopstraat 5, 2596 XH Den Haag en beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs: € 2,50 voor niet-leden.*

Tussentijds is er een korte pauze en gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris tegen een kleine vergoeding. Eindtijd is circa 22.00 uur

Mocht u zelf onderwerpen willen aandragen, of sprekers kennen die een presentatie willen geven, dan zien wij uw tip graag tegemoet.

Verder kunnen diverse leden van de Haagse Vogelbescherming ook bij uw vereniging of organisatie een lezing verzorgen. Neemt u contact met ons op via: info@haagsevogels.nl

*) bijdrage voor zaalhuur en evt. reiskosten spreker

Lezingen zijn op dit moment niet gepland.

 

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.