Lezingen

Van september t/m maart wordt elke maand een boeiende lezing gehouden over vogels en hun leefgebieden zowel in Nederland als in het buitenland.

De lezingen vinden plaats in onze vertrouwde locatie: het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH Den Haag vlak bij het Maerlant-Lyceum en beginnen om 20.00 uur.

Toegangsprijs: € 2,50 voor niet-leden.*

Tussentijds is er een korte pauze en gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris tegen een kleine vergoeding. Eindtijd is circa 22.00 uur

Mocht u zelf onderwerpen willen aandragen, of sprekers kennen die een presentatie willen geven, dan zien wij uw tip graag tegemoet.

Verder kunnen diverse leden van de Haagse Vogelbescherming ook bij uw vereniging of organisatie een lezing verzorgen. Neemt u contact met ons op via: info@haagsevogels.nl

HVB-bestuur heeft op voorstel van de CEL besloten om de entreeprijs van € 5 voor de lezingen te laten vervallen. Alleen voor niet-leden wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd. Deze nieuwe regeling geldt voor één jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Maandag 19 november 2018 in het Benoordenhuis

Josien Schenkels: ‘Macedonië’

In Macedonië met zijn kleinschalige landbouw leeft een enorme hoeveelheid vogels die vaak niet schuw zijn. De foto’s laten soorten zien die in West-Europa niet voorkomen zoals vele roofvogels, de rotslijster, de maskerklauwier, de Griekse spotvogel en de oostelijke orpheusgrasmus. In noord-Griekenland zijn de hoogtepunten roze pelikanen en de vele roofvogelsoorten. Verder zien we mediterrane zangvogels en vlinders in de prachtige natuur van de Balkan.

 

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.