Veldwerk

Voor het beschermen van vogels is naast het vele bureauwerk het werk in het veld uitermate belangrijk. Om onze vogelwachters daarbij te begeleiden is de veldwerk commissie ingesteld.

De taken van deze commissie bestaan ondermeer uit:

• Het assisteren van vogelwachters die als beheerder in de Vogelrust gebieden werkzaam zijn;

• Begeleiden en coördineren van de vogelwachters bij hun inventarisatie;

• Het opleiden van nieuwe vogelwachters door het organiseren van een vogelwachters cursus;

• Distributie van diverse soorten nestkasten;

• Organiseren van werkdagen in de Vogelrust gebieden tijdens najaar en winterperiode;

• Inrichten van nieuwe Vogelrust gebieden;

• Opzetten van projecten voor de bescherming van Bijzondere Soorten: het PBBS;

• Adviseren bij infrastructurele werken en renovaties aan gebouwen;

• Zes keer per jaar vergaderen over alle lopende zaken;