Contact

Hoe kunt u met ons in contact komen?

Informatie-telefoon
06 46 42 68 09
info@haagsevogels.nl

Ledenadministratie
070 352 29 40
hvbledenadm@gmail.com
U kunt zich ook opgeven als lid via het volgende formulier
IBAN NL49 INGB 0000 2752 00.

Alarmnummers Milieuzaken
voor zaken als kappen en snoeiwerkzaamheden in de broedtijd
Adri Remeeus 06 53 42 56 02  (Den Haag-Noord)
Frederik Hoogerhoud 06 46 42 68 09 (Den Haag- Centrum)
Ruud van der Waard 06 47 46 01 59 (Den Haag Zuid-West)
Martin van de Reep  06 54 75 89 50 (Leidschendam-Voorburg)

Vogelopvang De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag, telefoon  070 323 15 68
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75
vogelasieldewulp@gmail.com
www.vogelasieldewulp.nl

Dierenambulances
Dierenambulance Den Haag e.o., telefoon 070 328 2828
Dierenambulance De Wijs, telefoon  070 366 0909

Commmissie Excursies en Lezingen (CEL)
Contactpersoon:  Muriel Kommer 070 354 8974,  hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:  Boudewijn Schreiner 070 350 5388

Verenigingswinkel (in de vogelopvang De Wulp en kraam bij div. evenementen)
Contactpersoon:  Loes Jalink, telefoon:  070 368 1303
IBAN: NL31 INGB 0002 0319 03 

Correspondentieadres bestuur (namen bij ANBI)
Seinpostduin 178, 2586 EC  Den Haag,  info@haagsevogels.nl