Bulletin voor leden

  • NIEUW

 

notulen ALV d.d. 11 april 2018

nieuwe website: www.vogelopvangdewulp.nl

Kwartaalblad De Wulp mei 2018

Privacyverklaring per 25 mei 2018

Inventarisatierapport 2017

 ……………………………………………
.

  • AGENDA De Boomkruiper (Laan van Poot 105)

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

reserveringen

6 keer per jaar      Cie Veldwerk

iedere woensdagavond         Cie AWN        (evt. uitzondering – zie verder)

planning:

woensdagavond              4 juli 2018              bestuur HVB