Bulletin voor leden

  • NIEUW

 

notulen ALV d.d. 11 april 2018

kwartaaluitgave De Wulp augustus 2018

84 vogels op een rij,  2018

Privacyverklaring per 25 mei 2018

Inventarisatierapport 2017

 ……………………………………………
.

  • AGENDA De Boomkruiper (Laan van Poot 105)

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

reserveringen

6 keer per jaar      Cie Veldwerk

iedere woensdagavond         Cie AWN        (evt. uitzondering – zie verder)

planning:

donderdagavond            9 aug 2018             Cie Veldwerk

woensdagavond              12 sept 2018          bestuur HVB

woensdagavond              10 okt 2018            bestuur HVB

woensdagavond              7 nov 2018             bestuur HVB

woensdagavond              12 dec 2018            bestuur HVB

woensdagavond              9 jan 2019              bestuur HVB

woensdagavond              6 feb 2019              bestuur HVB

woensdagavond              13 mrt 2019            bestuur HVB

woensdagavond              3 apr 2019              bestuur HVB

woensdagavond              8 mei 2019              bestuur HVB

woensdagavond              5 juni 2019              bestuur HVB

woensdagavond              3 juli 2019               bestuur HVB