Bulletin voor leden

  • NIEUW
 ……………………………………………
.
  • AGENDA De Boomkruiper (Laan van Poot 105)

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

reserveringen

dinsdagavond                 6 keer per jaar      Cie Veldwerk

iedere woensdagavond         Cie AWN        (evt. uitzondering – zie verder)

planning:

woensdagavond              6 dec 2017             bestuur HVB

dinsdagavond                  12 dec 2017           Cie Veldwerk

woensdagavond              3 jan 2018             bestuur HVB

woensdagavond              7 feb 2018              bestuur HVB

woensdagavond              7 mrt 2018             bestuur HVB

woensdagavond              11 apr 2018            bestuur HVB

woensdagavond              9 mei 2018             bestuur HVB

woensdagavond              6 jun 2018              bestuur HVB

woensdagavond              4 juli 2018              bestuur HVB