Bulletin voor leden

 

  • NIEUW
……………………………………………
.
  • AGENDA De Boomkruiper (Laan van Poot 105)

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

reserveringen

dinsdagavond                 6 keer per jaar      Cie Veldwerk

iedere woensdagavond         Cie AWN

met uitzondering van:

woensdagavond              10 mei 2017           bestuur HVB
woensdagavond              7 juni 2017             bestuur HVB
woensdagavond              5 juli 2017              bestuur HVB