Bulletin voor leden

  • NIEUW
……………………………………………
.
  • AGENDA De Boomkruiper (Laan van Poot 105)

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

reserveringen

dinsdagavond                 6 keer per jaar      Cie Veldwerk

iedere woensdagavond         Cie AWN        (evt. uitzondering – zie verder)

planning:

dinsdagavond                  23 mei 2017          Cie Veldwerk

dinsdagavond                 6 juni 2017             CEL

woensdagavond              7 juni 2017             bestuur HVB

woensdagavond              5 juli 2017              bestuur HVB